LochemEnergie wordt Grexx Enabled

Vertegenwoordigers van LochemEnergie zijn op dinsdag 22 november gestart met het Grexx Enabled-programma.

Vertegenwoordigers van LochemEnergie zijn op dinsdag 22 november gestart met het Grexx Enabled-programma. Een mooi moment voor zowel Grexx als de coöperatie. Grexx-coach Yannis Haritos neemt bij de kick-off alle stappen door om tot een eerste toepassing te komen. Aan het woord directeur Bob Duindam, over waarom hij dit traject met ons is gestart: “De energietransitie die we vanuit onze coöperatie ondersteunen vraagt ook om een digitaliseringstransitie. De coöperatie is een organisatie van zes medewerkers, meer dan 100 vrijwilligers en vele leveranciers. Zij zetten zich allen in om aan de groeiende vraag bij inwoners en organisaties binnen de gemeente Lochem te kunnen voldoen.”

Digitale oplossing

Een dergelijke operatie vergt veel organisatie en afstemming, een proces dat LochemEnergie gedigitaliseerd wil ondersteunen. Bob Duindam: “Om maximaal gebruik te maken van de inzet van alle verschillende partijen hebben we processen nodig waarin de afstemming tussen die partijen goed verloopt. Dat betekent onder meer dat we de beschikbaarheid en expertise van al onze energie-coaches moeten kennen, het verloop van de coaching trajecten willen volgen, en alle documenten willen raadplegen op een plek. Het zal duidelijk zijn dat, met de groei van het aantal aanvragen en vrijwilligers, dit zonder digitalisering niet meer te doen is. Tegelijkertijd stellen we wel hoge eisen aan de digitale oplossingen. Die moeten bijvoorbeeld aan alle security en privacy vereisten voldoen. Ook moeten de kosten door de Coöperatie op te brengen zijn”.

Grexx Enabled

Dat de gebruikers zelf de touwtjes in handen hebben is een van de voordelen van Grexx Enabled. Duindam: “Het idee dat onze vrijwilligers betrokken zijn bij de ontwikkeling van de eigen processen is een heel aantrekkelijke gedachte. Dat is een belangrijke reden om met het Grexx Platform aan de slag te gaan.”

De nieuwe ontwikkelaars worden niet aan hun lot overgelaten, Grexx biedt haar low-code platform namelijk aan samen met een leeromgeving en een coach. De Lochemse vrijwilligers worden opgeleid voor ze aan de slag gaan en tijdens het ontwikkeltraject door een coach ondersteund in het ontwikkelen van processen. Na een korte introductieperiode kan dan onder begeleiding worden gestart met het ontwikkelen van het proces om een energie-coach aan te vragen. Al met al hopen we dat de eerste applicatie binnen drie maanden live gaat.

Ideale combinatie

Wanneer het eerste proces af is, kan deze via het Grexx platform ter beschikking worden gesteld aan alle betrokkenen. Zij kunnen dan gebruikmaken van de zelfgemaakte applicatie. In de tussentijd kan een tweede, derde en vierde proces worden ontwikkeld. Een ideale combinatie van gebruik van de ervaringen van vrijwilligers en het beschikbare cloud-platform. Wanneer de eerste ervaringen positief zijn, is dit pas het begin voor een vruchtbare samenwerking: “Het is lastig om processen, speciaal toegepast op het werk van een energie coöperatie, in te richten. Wanneer dit met onze vrijwilligers lukt, willen we dat dan ook graag met andere coöperaties delen” vertrouwde Bob Duindam ons nog toe.

Een mooie start, met een mooie ambitie!


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact met ons!

Benieuwd naar alle mogelijkheden?