LochemEnergie

Burgercoöperatie bouwt met vrijwilligers en studenten.

Slim digitaliseren en automatiseren is een must in de energietransitie.

Slim digitaliseren en automatiseren is een must in de energietransitie.

Bouwen met Grexx

Om alle activiteiten goed te stroomlijnen achtte de coöperatie het noodzakelijk om een en ander te automatiseren. Daarvoor heeft men het Grexx Platform ingezet:

Automatisering van werkprocessen

LochemEnergie is een burgerinitiatief en werkt veel met vrijwilligers. Waar iedere betaalde werknemer het belangrijk vindt dat werkprocessen vlotjes verlopen, geldt dat voor vrijwilligers misschien nog wel meer: zij doen dit werk immers belangeloos en het moet wél leuk blijven.

Voor LochemEnergie een belangrijke reden om een aantal veelgebruikte werkprocessen te automatiseren en digitaliseren. Door Grexx opgeleide vrijwilligers hebben een applicatie met daarin de belangrijkste werkprocessen gerealiseerd. Deze applicatie is inmiddels uitgerold naar de praktijk en wordt door de energiecoaches ingezet in hun advieswerk. De applicatie kan intern onderhouden en verder ontwikkeld worden.

Bouw CRM-applicatie door studenten UTwente

Naast het automatiseren van de werkprocessen voor het toewijzen van energie-adviseurs wilde LochemEnergie ook graag een CRM-applicatie ontwikkelen, die goed samenwerkt met verschillende andere systemen die men in gebruik heeft. Deze applicatie hebben zij op het Grexx Platform laten ontwikkelen door studenten van Universiteit Twente. Een kostenefficiënt en leerzaam leer/werk-traject, wat geresulteerd heeft in waardevolle ervaring voor de studenten en een waardevolle oplossing voor de coöperatie.

Al twaalf jaar maakt LochemEnergie zich sterk voor verduurzaming van woningen en mobiliteit van de inwoners van gemeente Lochem. Deze burgercoöperatie met ruim 1.300 leden adviseert onder andere 800+ huishoudens per jaar over het verlagen van hun energierekening.

De coöperatie heeft behoorlijk wat verschillende activiteiten. Zo realiseerde LochemEnergie collectieve zonnedaken, is men bezig met windmolens en lopen er verschillende samenwerkingen met de gemeente en koepelorganisaties, altijd gericht op het ondersteunen en innoveren van de energietransitie.

Onlangs spraken we in de podcastserie Bouwen met Grexx met Bob Duindam, directeur van LochemEnergie. Hij vertelt onder andere over de noodzaak van automatisering en digitalisering binnen het vakgebied, en hoe zij dat zelf binnen de coöperatie aanpakken.

🔊 Bekijk de aflevering: Bouwen met Grexx: LochemEnergie

Volgende stappen

Bob Duindam, directeur LochemEnergie: “We zijn heel blij met de keuze voor het Grexx Platform. Onze vrijwilligers ook. De groep die met het bouwen van de applicaties aan de slag is gegaan heeft dat traject als heel prettig ervaren: je kunt écht zélf applicaties bouwen. Zonder code, en modulair van aard. De komende tijd ligt onze focus op het hergebruiken van gemaakte modules in werkprocessen voor andere diensten, zodat we de ondersteuning binnen onze organisatie zo snel mogelijk kunnen verbreden.”

De wijze waarop LochemEnergie gebruik maakt van het Grexx Platform, laat zien hoe laagdrempelig en efficiënt je applicaties kunt ontwikkelen in eigen beheer. Indien gewenst ook met vrijwilligers of studenten, zonder programmeerachtergrond. Zelf eens rondkijken? Maak een gratis trial account aan of plan een discovery call met een van onze collega’s. We denken graag met je mee!

Benieuwd naar alle mogelijkheden?